Tjenester

Ideologien bak bearbeiding av materialer er tradisjonelt håndverk med utførelse i falsing eller lodding av skjøter hvor det enkelte material spiller en vesentlig rolle i valg av metode.

Reparasjon av tak, rehabilitering av tak, utskifting av takrenner, branngavler, pipebeslag, takhatter med og uten soil, soil med tekningsplate, karnissrenner, mønebeslag, kilrenner, takfotbeslag, kobbhus, båndtekking, pipetopper med bue over røk/lufteløp i rustfriplate, feieplattformer, gangbroer, snøfangere, takstiger, inntekking av andre løsninger og detaljer på tak.

Bedriften utfører mindre arbeider fra rengjøring av takrenner med oppspyling av tette nedløp med høytrykksspyler og levering/montering av vindusbeslag på eneboliger til rehabilitering av skifertak på større bygårder.

Tak og fasade

Tak og fasade - vindu

Tak og fasade

Trondheim Tak & Fasade AS    |    Ivar Aasens vei 2, 7024 Trondheim    |    Tlf: 99 56 56 32    |    bjorn@takogfasade.no    |    Org.nr: 971 006 978