Sommerjobb i Trondheim?

Grunnet større oppdrag nær Trondheim sentrum som vil ha en varighet til midten av september, er vi interssert i ungdom over 17 år, som vil arbeide med praktiske ting i sommer.
Oppdraget inneholder delvis omspikring av eksisterende skifer og delvis ny skifer med demontering av skifertak og beslag.
Trondheim Tak & Fasade AS vil tilby et ungt og variert arbeidsmiljø, da vi består av Kristine som er lærling i siste del av læreløpet og fortiden June som er lærling og innleid fra et annet firma i noen få uker for å få praktisk erfaring i utvendig arbeider da hun for det meste har arbeidet med ventilasjon.

Lønn avtales ved oppmøte og nødvendig opplæring vil bli gitt.

Ta kontakt med Bjørn A. Andersen, mob 99565632, eller pr. e-post bjorn@takogfasade.no

Trondheim Tak & Fasade AS    |    Ivar Aasens vei 2, 7024 Trondheim    |    Tlf: 99 56 56 32    |    bjorn@takogfasade.no    |    Org.nr: 971 006 978